Izjava o privatnosti u aplikaciji ParkMap BiH

Izradom korisničkog računa u aplikaciji ParkMap BiH, Vi (u nastavku: Korisnik) potvrđujete da su svi uneseni podaci tačni, te prihvatate da podaci koje unosite, osim Vaše e-mail adrese, mogu biti prikazani u aplikaciji i javno dostupni drugim korisnicima.

Korištenje korisničkih podataka

ParkMap (u nastavku: Aplikacija) i Needa Apps (u nastavku: Razvojni programer) se obavezuju da će podaci koje korisnici unose biti korišteni isključivo za poboljšanje korisničkog iskustva pri korištenju Aplikacije. Aplikacija i Razvojni programer se obavezuju da korisničke podatke neće prosljeđivati trećim stranama.

Plaćanje i kupovine unutar aplikacije

Aplikacija i Razvojni programer neće niti u jednom trenutku tražiti informacije o Vašoj kreditnoj kartici ili broju bankovnog računa. Sve eventualne kupovine unutar aplikacije, izuzev plaćanja parkinga, vršit će se putem Google Play prodavnice aplikacija. Plaćanje parkinga unutar aplikacije obavlja se na način da aplikacija, uz saglasnost Korisnika, pošalje SMS sa Korisnikovog uređaja i tako plati parking. Aplikacija i Razvojni programer ne snose nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakve greške tokom plaćanja parkinga.

Dostupnost sadržaja Aplikacije

Sav sadržaj Aplikacije, odnosno popis parkinga i informacije o slobodnim mjestima, dostupan je svim korisnicima Aplikacije bez ograničenja.

Upotreba sadržaja van Aplikacije

Sav sadržaj Aplikacije, odnosno popis parkinga i informacije o slobodnim mjestima, dostupan je isključivo korisnicima Aplikacije, i kao takav ne smije biti redistribuiran van Aplikacije bez saglasnosti Razvojnog programera.

Dopune i izmjene Izjave o privatnosti

Razvojni programer zadržava pravo dopune i izmjene Izjave o privatnosti. Iste stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na zvaničnom web sajtu.

Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se tiču Izjave o privatnosti u aplikaciji ParkMap BiH, kontaktirajte nas putem e-mail adrese [email protected] ili putem kontakt telefona +387 62 93 94 95.